Het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel breidt zijn bestaande ‘Zorgprogramma Ouderenpsychiatrie’ uit van drie naar vier afdelingen. De nieuwe afdeling focust zich op de groeiende groep van 75-plussers met angst- en stemmingsstoornissen. De nadruk ligt vooral op de groep van kwetsbare ouderen. De nieuwe afdeling zal volledig operationeel zijn tegen ten 1 juni 2020. 

 

Met het vernieuwde zorgaanbod voor een groeiende groep ouderen specialiseert UPC Duffel zich verder in de acute (crisis)opvang en behandeling van ouderen met psychiatrische problemen. 

Beter afgestemd zorgaanbod
De bevolking wordt ouder, de samenleving complexer en de zorg voor ouderen met een psychische kwetsbaarheid specifieker en acuter. In onze dagelijkse praktijk stellen we vast dat de vraag naar zorg bij ouderen groter en complexer is dan ons huidig aanbod. Het is onze voortdurende ambitie om kwaliteitsvolle zorg aan te bieden. Daarom verbreedt UPC Duffel haar aanbod in de ouderenpsychiatrie.

De psychische kwetsbaarheden bij ouderen zijn zeer divers. De leeftijd is ook vaak een bepalende factor. De problematiek van iemand die 60-plus is, is vaak helemaal anders dan die van een 75-plusser. Dit resulteert in andere noden qua behandeling en aanpak. Vandaag is er één zorgprogramma voor ouderen vanaf 55 jaar. Door onze zorg meer te differentiëren in functie van kwetsbaarheid en leeftijd kunnen we kwaliteitsvollere zorg op maat bieden.

Vier afdelingen voor ouderenpsychiatrie

  • Sophia 1: angst- en stemmingsstoornissen (55 tot 75 jaar). Diagnostiek en kortdurende behandeling (max. drie maanden).
  • Sophia 2: angst- en stemmingsstoornissen. Behandeling en resocialisatie (max. zes maanden).
  • Sophia 3: gedragsmatige en psychologische symptomen van dementie en psychose (65+).
  • Sophia 4: angst- en stemmingsproblematiek (75+ met Frailty). Behandelingsduur van drie tot zes maanden.

Dr. Cédric van Moorsel wordt de afdelingspsychiater van Sophia 4, Karla Van de Voorde de hoofdverantwoordelijke en Chloë Juchtmans de psychologe van deze nieuwe afdeling. De dienst is operationeel vanaf 1 juni 2020.