Kwaliteitsbeleid, medewerkersbeleid, milieubeleid, … allemaal woorden die je kan vinden in strategische beleidsplannen en visieteksten van ons ziekenhuis.

Maar wat betekenen deze termen concreet? Waarover gaat het nu eigenlijk echt? Hoe is het om hier opgenomen te zijn? Of om hier te werken?

Op de volgende pagina’s laten we enkele medewerkers en (ex-)patiënten aan het woord die vertellen hoe het is om hier te verblijven of hier te werken. Naast deze getuigenissen vind je per thema ook de nodige (cijfer)informatie die onze werking verder verduidelijkt.

Veel leesplezier!