Het verhaal van Dirk Armée,

Algemeen directeur

"Ik zweer niet bij bedden.

Goede zorg vertrekt van wat de patiënt nodig heeft en kan vele vormen aannemen." 

Ik ben psycholoog en psychotherapeut van opleiding en mijn carrière in UPC Duffel begon in 1985 als psycholoog. Acht jaar later kreeg ik de kans om de algemeen directeur op te volgen. Na een paar slapeloze nachten besloot ik de uitdaging aan te gaan. Ik zag het als mijn missie als directeur om de randvoorwaarden voor professionele zorg te optimaliseren.

In het algemeen neem ik als ijkpunt voor ‘goede zorg’ de ervaring van de patiënt. Hoe ervaart iemand die opgenomen is dat wat wij aanbieden? Het gaat daarbij over kwaliteit en organisatie van de zorg maar ook over alles wat deze zorg mogelijk maakt en ondersteunt: hotelaspecten, infrastructuur, het personeelsbeleid, de administratie, … We kiezen ervoor om ook waarden te realiseren in ons beleid zoals diversiteit, duurzaamheid, … en op die manier niet alleen een helende omgeving te zijn maar ook verantwoord burgerschap voor te staan.

We maakten doorheen de tijd eigen keuzes in de zorg, zoals meer wetenschappelijke verantwoording en de keuze voor academische samenwerking, maar vaak ontstaat het ‘nieuwe’ uit interactie met tal van maatschappelijke bewegingen. Zo daagt momenteel de toenemende vermaatschappelijking ons uit. Zorg wordt steeds meer in de thuissituatie of ambulant aangeboden en een ziekenhuisopname zal plaats vinden als het niet anders kan of als er een specialistisch programma nodig is.

Een andere sterke beweging is de ‘herstel-gedachte’. Deze zet de patiënt centraal, als de expert over zijn eigen leven. Als deze in dialoog gaat met de zorgverlener, de expert over het ‘ziekte’-proces en de behandelmethodes, dan kunnen ze samen goede zorg op maat realiseren. Patiënten, families en hun organisaties zijn steeds meer betrokken partij. Participatie en het inschakelen van ervaringswerkers krijgen een steeds grotere plaats in onze werking.

De zorg die we ontwikkelen stemmen we steeds meer af met partners in de regio. Gezien in onze regio het UPC de grootste partner is, ben ik medevoorzitter van het nieuwe netwerk - Emergo - dat we hebben opgericht om geregeld onze samenwerking te bespreken. En hoewel ik directeur ben van een ziekenhuis zweer ik niet bij “bedden”. Goede zorg gaat uit van wat de patiënt nodig heeft. Deze kan vele vormen aannemen en als grote werkgever in de regio zetten wij in op talrijke en diverse vormen van zorg.

Soms vraag ik me wel eens af hoe het zou zijn om terug op een afdeling te werken in het ziekenhuis. Zou ik ervaren dat ik op koers gebleven ben van mijn oorspronkelijke missie? Biedt de organisatie garanties voor betere zorg? Ik hoop het oprecht maar ik voel me wel eens als een zeiler die het doel voor ogen tracht te houden maar die, rekening houdend met onderstromen en winden, er soms laverend lijkt van af te dwalen …