Door de richtlijnen van de overheid rond het coronavirus hebben wij een aantal maatregelen genomen die voor u en uw familielid/naaste van belang zijn, zoals de beperking van het bezoek. We beseffen dat deze maatregelen zowel voor u als voor uw familielid of naaste een grote impact hebben.

Vanaf maandag 11 mei 2020 zijn gefaseerde ontmoetingsmomenten mogelijk, rekening houdend met de nodige veiligheidsmaatregelen. Elke patiënt die het wenst en die toestemming krijgt van de arts heeft de mogelijkheid om bezoekers te ontvangen op een bezoekmoment in het UPC Duffel.

Uw bezoekmoment vindt bij voorkeur plaats in de open lucht, op of buiten het domein. Bezoek in de gebouwen kan onder bepaalde voorwaarden. 

Bezoek in open lucht (op of buiten het domein).
Als de patiënt bezoek mag ontvangen in open lucht, ontmoet u elkaar op of buiten het domein. Patiënten mogen meerdere bezoekers per week ontvangen en dit op meerdere momenten per week (cfr. richtlijn overheid: inwonenden + maximum 5 vaste contacten, gekozen door de hele eigen bubbel). Indien u zich bij slecht weer naar de cafetaria begeeft, is registratie op de afdeling wel nodig. 

Bezoek in de cafetaria
Als de patiënt bezoek zal ontvangen in de cafetaria wordt dit op voorhand afgesproken tussen patiënt en de afdeling. U dient zich voor het bezoek aan te melden aan de afdeling waar de patiënt verblijft.  Daar zal men uw gegevens registreren. Patiënten die bezoek in de cafetaria mogen ontvangen, mogen meerdere bezoekers per week ontvangen en dit op meerdere momenten per week (cfr. richtlijn overheid: inwonenden + maximum 5 vaste contacten, gekozen door de hele eigen bubbel). Er is geen toezicht voorzien. 

Bezoek op de afdeling 
Op enkele afdelingen (Opname 1, Atlas 1, Sophia 1 en Sophia 3) zijn er vaste bezoekmomenten tijdens de week. Een geschikt wordt op voorhand afgesproken tussen patiënt en de afdeling. U dient zich voor het bezoek aan te melden aan de afdeling waar de patiënt verblijft. Daar zal men uw gegevens registreren. In dit geval kan er 1 bezoeker (eventueel met 1 begeleider (taal, mobiliteit, ...)) per keer langskomen op vastgestelde tijdstippen en mogelijk meerdere keren per week, afhankelijk van de afdeling.  Per bezoek mag er een andere bezoeker komen. Op sommige afdelingen is het toegelaten kort bezoek van kinderen op de afdeling te krijgen (bv. om de kamer te tonen). De patiënt kan een bezoekmoment aanvragen op zijn/haar afdeling en zo met u verdere afspraken maken. Om een vlotte gang van zaken te garanderen vragen we u om stipt op tijd aanwezig te zijn. Zo mist u ook geen kostbare tijd voor het bezoek.

Op elk van de locaties binnen voorzien we een opstelling die de nodige fysieke afstand houdt. We vragen u om de opstelling niet aan te passen. Handontsmettingsmiddel stellen we ter beschikking en we vragen u dit te gebruiken bij aankomst, bij start van het bezoek en na afronding daarvan. Fysiek contact is bij het bezoek jammer genoeg niet mogelijk. We vragen u om zelf een mondmasker mee te nemen. We vragen u om niet op bezoek te komen wanneer u zich ziek voelt.

We hopen dat we u en uw familielid met deze bezoekmogelijkheid een kracht en moed kunnen bieden in deze bijzondere tijden. We danken u voor uw flexibiliteit en inspanningen. Samen kunnen we goede zorg bieden voor onze patiënten.

Hieronder vindt u de belangrijkste instructies om het bezoek voor iedereen veilig te laten verlopen.

Kom op tijd

  • De bezoekmomenten hebben een strak schema, om voldoende tijd te voorzien voor zowel het bezoekmoment, de begeleiding en de ontsmetting na het bezoek. We vragen u daarom om stip op tijd aanwezig te zijn aan de receptie, op het uur van uw afspraak. We vragen u ook de instructies van onze medewerkers te volgen en het bezoek af te ronden op het moment u daartoe verzocht wordt.

Voorzie een mondmasker

  • We vragen u om zelf een mondmasker te voorzien dat u ophoudt voor en na het bezoek, zolang u zich op het domein van UPC Duffel bevindt. Tijdens het gesprek mag u het mondmasker afnemen op voorwaarde dat u minstens 1,5 meter afstand houdt. Het mondmasker mag een stoffen mondmasker zijn.

Meld u aan op de afdeling (bij bezoek in een gebouw) 

  • Er zal u gevraagd worden om uw gegevens te noteren. Daarnaast zal er u gevraagd worden om een document te ondertekenen dat u akkoord gaat met de bezoekregels die in dit document beschreven staan. Daarmee geeft u uw engagement om samen met ons het bezoek zo goed mogelijk te laten verlopen.

Bewaak uw handhygiëne

  • Wij voorzien handontsmetting voor u. Maak hier a.u.b. gebruik van bij uw aankomst, voor de start van het gesprek en voor u het gesprekslokaal verlaat.

Bewaar afstand

Jammer genoeg moeten we in deze periode nog steeds afstand houden van elkaar. Bewaak 1,5 meter afstand van de persoon die u bezoekt, andere patiënten, andere bezoekers en onze medewerkers.

Ziek? Informeer ons

  • Heeft u in de 5 dagen voor het geplande bezoek ziektesymptomen gehad die kunnen wijzen op COVID-19, zoals: koorts, hoesten, niezen, onwel voelen…? Of bent u in de afgelopen 14 dagen getest op COVID-19 en was de uitslag positief? Dan is bezoek jammer genoeg niet mogelijk. 

Documenten voor bezoekers 

Hier vind je een brochure van Zorgnet-Icuro rond de maatregelen die je best neemt als je op bezoek gaat in een GGZ-voorziening. 

Downloaden

Nuttige linken